Våra leverantörer

Detta är några av våra viktigaste leverantörer.
Företagsnamnen är länkade till deras hemsidor.

Hedins Trä, Köping

Hedins Trä i Köping ingår i AB Karl Hedin och är en viktig leverantör av virke m m.

Optimera Svenska AB

Leverantör av material.

Beijer Byggmaterial AB, Västerås

Leverantör av virke m m.

Cramo, Köping

Cramo hyr ut bygg- och anläggningsmaskiner, liftar, truckar, bodar, hissar, containers och ställningar.

Bygma AB

Leverantör av material