LJ ByggTeam’s värdegrund

GLÄDJE

- Jag startar dagen med en positiv attityd och bjuder på mig själv så vi alla får kul!

ÖDMJUK

- Jag skall lyssna, vara lyhörd och visa andra respekt. Jag kan förstå att en person kan göra fel.

STOLTHET

- Jag står för den jag är och kan glädjas över både andras och lagets prestationer.

RESPEKT

- Jag skall alltid se, lyssna och försöka förstå andra människor såväl arbetskamrater, kunder och leverantörer.

ANSVAR

- Jag utför mina arbetsuppgifter efter bästa förmåga och med ett resultat jag kan stå för. Jag håller vad jag lovar.

KAMRATSKAP

- Jag ställer alltid upp för mina arbetskamrater och vill hjälpa dem så mycket jag kan. Jag vill vara glad och positiv och på så sätt inspirera mina arbetskamrater att vara det samma.