Våra kunder

- Alla våra kunder är viktiga!

LJ ByggTeams största kunder är:
 • Arboga kommun
 • Sparbanken Västra Mälardalen
 • GKN All Wheel Drive
 • Arbogabostäder
 • Kommunfastigheter i Arboga
 • SAAB Service
 • Volvo
 • Eskilstuna kommunfastigheter
 • Eskilstuna kommun
 • Köpings kommun
 • Köpings Bostads AB
 • Bostadsanpassningar
 • och bostadsrättsföreningar inom Västra Mälardalen

Vi har goda referenser från samtliga nämnda kunder.

Genom program och beskrivningar och nära kontakt med kunden tar vi fram kundens krav och behov.
Vi fungerar till viss del som konsulter som hjälper kunden att ta fram den lämpligaste lösningen på kundens krav.

Vi är speciellt observanta på våra kunders krav vad gäller miljö.