Brandskada i villa

Näst intill total brandskada i villa.