Brandskada KBAB-kontor

Arbete med uppbyggnad av KBABs områdeskontor efter brand.